M.D. ÇAĞLAR ERTEKIN

M.D. Çağlar Ertekin

M.D. ÇAĞLAR ERTEKIN

Education:

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi(İngilizce) 2003-2010

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Genel Cerrahi Asistanlık Eğitimi 2011-2016

Job Experience

  • İskenderun Bekbele Sağlık Ocağı, 2010
  • İskenderun Kadın Doğum Hastanesi Çocuk Acil, 2010
  • Marmara Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2011-2016
  • Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 2016-2020
  • Bursa Şehir Hastanesi, 2019
  • Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Mart-Ağustos 2020)
  • Özel Egepol ve Egepol Cerrahi Hastanesi 2020-2021

Publications

I. Articles Published in International Journals:

1. Attaallah, W., Ertekin, S. C., & Yegen, C. (2018). Prospective study of sexual dysfunction after proctectomy for rectal cancer. Asian journal of surgery, 41(5), 454-461.

2. Attaallah, W., Ertekin, C., Tinay, I., & Yegen, C. (2014). High rate of sexual dysfunction following surgery for rectal cancer. Annals of coloproctology, 30(5), 210.

3. Ertekin, Suleyman Caglar, and Tolga Ozmen. “Primary hydatid cyst of the small intestine: A rare case report and brief review of the literature.” Cureus 8.7 (2016).

4. Ertekin, S. Ç., Attaallah, W., & Ergelen, R. (2019). Uyluğun Lateral Tarafında Derin Yumuşak Doku Enfeksiyonu ile Başvuran Bir Perianal Fistül Olgusu. Turkish Journal of Colorectal Disease, 29(1), 54.

5. Duct-to-Mucosa Pancreaticojejunostomy with Less Serosal Stitches: A Different Approach to Well-known Problem Ismail Sert1, Degercan Yesilyurt2, Suleyman Caglar Ertekin3, Cem Karaali2, and Mustafa Emiroglu2

A. Congresses Attended:

1. REKTUM KANSERİ CERRAHİSİ SONRASINDA CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU GELİŞME ORANI
Wafi Attaallah, Çağlar Ertekin, İlker Tinay, Ümit Uğurlu, Cumhur Yeğen . Marmara Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul 2Marmara Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul,7.CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ 07-09 Kasım 2013 – Ankara Rixos Grand OteL

2. REKTUM KANSERİ HASTALARINDA CERRAHİ ÖNCESİ VE SONRASI CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. PROSPEKTİF ÇALIŞMA.
Wafi Attaallah, Süleyman Çağlar Ertekin, Cumhur Yeğen. Ulusal cerrahi kongresi 2016. Antalya

3. TEK TROKAR KULLANILARAK YAPILAN LAPAROSKOPI·K PRI·MER UMBI·LI·KAL FITIK ONARIMI (LAP-DI·KI·Ş TEKNI·ĞI·) UYGULANABI·LI·R BI·R YÖNTEM MI·DI·R?
Süleyman Çağlar Ertekı·n, Ulusal Fıtık Kongresi 2019. İzmir

4. LAPAROSKOPI·K TRANSABDOMI·NAL PREPERI·TONEAL (TAPP) I·NGUI·NAL FITIK ONARIMINDA FITIK DEFEKTI· SÜTÜR I·LE KAPATILMALI MI?
Süleyman Çağlar Ertekı·n, Ulusal Fıtık Kongresi 2019. İzmir

5. LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI DARLIKLARIN STENT İLE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ Süleyman Çağlar Ertekin, 15. Ulusal ve 2. Uluslarası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2021, Antalya

6. PEPTİK ÜLSER PERFORASYONUNDA LAPAROSKOPİK VE AÇIK CERRAHİ ONARIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Çağlar Ertekin, İsmail Sert, , 15. Ulusal ve 2. Uluslarası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2021, Antalya

B. Posters:

1. EFFECT OF PERITONEAL IRRIGATION WITH SERUM CONTAIN ANTIOTIC ON ON SURGICAL SITE INFECTION IN PATIENTS WITH ELECTIVE COLORECTAL SURGERY. Elif Özçimen, Ümit Uğurlu, Çağlar Ertekin, Wafi Attaallah, Tolga Özmen, Cumhur Yeğen. 14. National Congress of Colon and Rectal Surgery. Antalya 15-19 may, 2013

2. PROGNOSTIC IMPACT OF THE METASTATIC LYMPH NODE RATIO ON SURVIVAL IN GASTRIC CANCER. Wafi Attaallah, Mirhalig Javadov, Burak Kara, Çağlar Ertekin, Cumhur Yeğen. 19. National Surgical Congress, 16-20 April, 2014.Antalya.

3. LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONUÇLARIMIZ. Orhan BAT, Wafi ATTAALLAH, Şakir KARPUZ, Muhammer ERGENÇ, Çağlar ERTEKİN, Ömer GÜNAL. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2015 Antalya.

4. OSTEOMYELİT İLE BAŞVURAN HASTADA UYLUĞA UZANAN SUPRASFİNKTERİK ATİPİK PERİANAL FİSTÜL VAKASI (BACAK FİSTÜLÜ). Çağlar Ertekin, Wafi Attaallah. Ulusal cerrahi kongresi 2016. Antalya.

5. Ertekin Süleyman Çağlar, KARA YALÇIN BURAK, Coşkun Mumin, UPRAK TEVFİK KIVILCIM, ATALAY VAFİ, Yeğen Şevket Cumhur, “LAPAROSKOPİK TOTAL EKSTRAPERİTONEAL VE AÇIK KASIK FITIĞI ONARIM TEKNİNKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”, 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 2018.

6. Ertekin Süleyman Çağlar, KARA YALÇIN BURAK, Coşkun Mumin, UPRAK TEVFİK KIVILCIM,ATALAY VAFİ, Yeğen Şevket Cumhur, GÜNAL ÖMER, “REKTAL DEV TÜBULOVİLLÖZ ADENOM ZEMİNİNDE MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMUN TRANANAL EKSİZYON”, 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 2018.

7. Ertekin Süleyman Çağlar, KARA YALÇIN BURAK, Coşkun Mumin, UPRAK TEVFİK KIVILCIM,ATALAY VAFİ, Yeğen Şevket Cumhur, GÜNAL ÖMER, “SAĞ İNGUİNAL HERNİYİ TAKLİT EDEN SPERMATİK KORD LİPOSARKOM OLGUSU”, 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 2018.

8. MALİGN MİDE TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN DEV SOLİTER GASTRİK PEUTZ-JEGHERS POLİPİ – NADİR OLGU SUNUMU Süleyman Çağlar Ertekin, Tolga Özmen
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı,İstanbul,20.Ulusal Cerrahi Kongresi 13-17 Nisan 2016, Antalya

9. RETROPERİTONEAL SARKOMLARLA İLGİLİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ
Şafak Coşkun, Tolga Baha Demirbaş, Çağlar Süleyman Ertekin, Cumhur Şevket Yeğen,20.Ulusal Cerrahi Kongresi 13-17 Nisan 2016, Antalya

10. İNCE BAĞIRSAKTA NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU – PRİMER KİST HİDATİK VE LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ
Süleyman Çağlar Ertekin, Tolga Özmen,20.Ulusal Cerrahi Kongresi 13-17 Nisan 2016, Antalya

11. HIGH RATE OF SEXUAL DYSFUNCTION FOLLOWİNG SURGERY FOR RECTAL CANCER
W. Attaallah1, C. Ertekin1, I. Tinay2, C. Yegen1.Tripartite Colorectal Meeting of the American Society of Colon&Rectal Surgeons (ASCRS);From Jun, 30, 2014 to Jul, 3, 2014

II. Courses and Trainings Attended:

1.İstanbul Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu, 07-18 Mart 2016
2.Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Kursu, 2017
3.Hemodiyaliz Amaçlı Arteriyovenöz (AVF) Kursu, 2017
4.Stapler Eğitimi ve Kullanımı Kursu, 2013
5. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2014
III. Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:
1. Türk Cerrahi Derneği
2. Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği
3. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği
4. Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği
5. İzmir Tabip Odası
6. International Bariatric Club
7. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
8. International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO)

IV. Areas of Interest and Expertise

Laparoscopic obesity, hernia, and oncological surgery.

I have more than 200 operations and participation in laparoscopic hernia surgery for inguinal hernia, more than 50 cases in umbilical and incisional hernia surgery, and more than 200 cases in laparoscopic obesity and oncological surgery.

Endoscopy (I can perform Gastroscopy, Colonoscopy, ERCP, Endoscopic Submucosal Dissection procedures.)

During my education at Marmara University, I participated in Liver and Kidney Transplant Operations as an assistant.

Languages

  • English (Advanced)
  • Turkish (Native)

Before After

Certificate

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×