M. D. Çağlar ERTEKİN

Obezite ve Genel Cerrahi

M.D. Çağlar Ertekin Hakkında

Çağlar Ertekin 1984 yılında İzmir’de doğdu. Üniversite eğitimini 2003-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Ertekin, 2011-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlığını aldı. Meslek hayatına 2010-2020 yılları arasında İskenderun Bekbele Sağlık Ocağı, İskenderun Kadın Doğum Hastanesi Çocuk Acil, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Bursa Şehir Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışarak devam etti. 2020-2021 yılları arasında özel bir hastanenin Genel Cerrahi kliniğinde çalışan Ertekin, 2021 yılından itibaren kendi muayenehanesinde çalışmaya devam ediyor. MD. İyi düzeyde İngilizce bilen Çağlar Ertekin, evli ve iki çocuk babasıdır.

Çağlar Ertekin; Mide Balonu, Mide Botoksu, Gastrik Bypass, Tüp Mide Ameliyatı ve Göbek Fıtığı Ameliyatını (Onarımını) başarıyla gerçekleştirmektedir.

Bölümümüz: Obezite ve Genel Cerrahi

Uzmanlık alanları: Mide Balonu, Mide Botoksu, Gastrik Bypass, Tüp Mide, Göbek Fıtığı Çıkarılması (Onarımı)

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim:

 • 2003-2010 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
 • 2011-2016 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Asistan Eğitimi

İş Deneyimi:

 • İskenderun Bekbele Sağlık Ocağı, 2010
 • İskenderun Kadın Doğum Hastanesi Çocuk Acil, 2010
 • Marmara Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2011-2016
 • Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 2016-2020
 • Bursa Şehir Hastanesi, 2019
 • Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Mart-Ağustos 2020)
 • Özel Egepol ve Egepol Cerrahi Hastanesi 2020-2021
 • Klinik Mono 2022 – Mevcut

Kurslar – Kongre Katılımları:

 • Rektum Kanseri Cerrahisi Sonrası Cinsel Fonksiyonel Bozukluk Gelişimi – Wafi Attaallah, Çağlar Ertekin, İlker Tinay, Ümit Uğurlu, Cumhur Yeğen. Marmara Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul Marmara
 • İstanbul Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, 7. Cerrahi Araştırma Kongresi 07-09 Kasım 2013 – Ankara Rixos Grand Otel
 • Rektum Kanserli Hastalarda Ameliyat Öncesi ve Sonrası Cinsel Fonksiyon Bozukluğunun Değerlendirilmesi Prospektif Çalışma – Wafi Attaallah, Süleyman Çağlar Ertekin, Cumhur Yegen. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016, Antalya
 • Laparoskopik Primer Umbilikal Herni Onarımı (Lap-Sewing Tekniği) Tek Trokar Kullanılarak Uygulanabilir Bir Yöntem midir?
  Süleyman Çağlar Ertekin, Ulusal Fıtık Kongresi, 2019, İzmir
 • Laparoskopik Transabdominal Preperitoneal (TAPP) İnguinal Herni Onarımında Herni Defekti ile Kapatılmalı mı? Süleyman Çağlar Ertekin, Ulusal Herni Kongresi, 2019, İzmir
 • Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Oluşan Striktürlerin Stent ile Tedavi Sonuçlarımız Süleyman Çağlar Ertekin, 15. Ulusal ve 2. Uluslararası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2021, Antalya
 • Peptik Ülser Perforasyonunda Laparoskopik ve Açık Cerrahi Onarımların Karşılaştırılması Süleyman Çağlar Ertekin, İsmail Sert, 15. Ulusal ve 2. Uluslararası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2021, Antalya
 • Elektif Kolorektal Cerrahi Uygulanan Hastalarda Serum İçeren Antiotik ile Periton İrrigasyonunun Cerrahi Alan Enfeksiyonu Üzerine Etkisi – Elif Özçimen, Ümit Uğurlu, Çağlar Ertekin, Wafi Attaallah, Tolga Özmen, Cumhur Yegen. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya 15-19 Mayıs, 2013
 • Mide Kanserinde Metastatik Lenf Nodu Oranının Sağkalım Üzerine Prognostik Etkisi – Wafi Attaallah, Mirhalig Javadov, Burak Kara, Caglar Ertekin, Cumhur Yegen. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, 2014, Antalya
 • Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonuçlarımız – Orhan BAT, Wafi ATTAALLAH, Şakir KARPUZ, Muhammer ERGENÇ, Çağlar ERTEKİN, Ömer GÜNAL. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2015, Antalya
 • Osteomyelit (Bacak Fistülü) ile Başvuran Bir Hastada Uyluğa Uzanan Suprasfinktretik Atipik Perianal Fistül Olgusu Çağlar Ertekin, Wafi Attaallah – Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016, Antalya
 • “LAPAROSKOPİK TOTAL EKSTRAPERİTONEAL ve AÇIK İNGUİNAL HERNİ ONARIM TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2018, Ertekin Süleyman Çağlar, Kara Yalçın Burak, Coşkun Mumin, Uprak Tevfik Kıvılcım, Atalay Vafı, Yeğin Şevket Cumhur, Günal Ömer
 • “Rektal Dev Tubulovillos Adenomunun Musinosial Dev Tubulovillos Adenomu Alanı”, 2018 – Ertekin Süleyman Çağlar, Kara Yalçın Burak, Coşkun Mumin, Uprak Tevfik Kıvılcım, Atalay Vafı, Yeğin Şevket Cumhur, Günal Ömer
 • “Sağ İnguinal Herni Kaynaklı Spermatik Kord Liposarkomu Olgusu”, 2018
 • Malign Mide Tümörünü İmmüze Eden Dev Soliter Gastrik Peutz -Jeghers Polipi – Nadir Bir Olgu Sunumu Süleyman Çağlar Ertekin, Tolga Özmen
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya
 • Retroperitpmeaş Sarkomlarında Marmara Üniversitesi Deneyimi – Şafak Coşkun, Tolga Baha Demirbaş, Çağlar Süleyman Ertekin, Cumhur Şevket Yeğin, 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya
 • İnce Bağırsakta Nadir Görülen Bir Olgu – CYST’nin Primer Hidatik ve Laparoskopik Tedavisi – Süleyman Çağlar Ertekin, Tolga Özmen, 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya
 • Rektal Kanser Cerrahisi Sonrası Yüksek Cinsel İşlev Bozukluğu Oranı – W. Attaallah, C. Ertekin, I. Tinay, C. Yegen. Amerikan Kolon ve Rektum Cerrahları Derneği’nin (ASCRS) Üçlü Kolorektal Toplantısı; 30 Haziran 2014 – 3 Temmuz 2014 tarihleri arasında
 • 1. İstanbul Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu, 07-18 Mart 2016
 • Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Kursu, 2017
 • Hemodiyaliz Amaçlı Arteriyovenöz (AVF) Kursu, 2017
 • Zımba Eğitimi ve Kullanımı Kursu, 2013
 • Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2014

Sunumlar – Yayınlar:

 • Attaallah, W., Ertekin, S. C., & Yegen, C. (2018). Rektum kanseri için proktektomi sonrası cinsel işlev bozukluğu üzerine prospektif çalışma. Asya Cerrahi Dergisi, 41(5), 454-461.
 • Attaallah, W., Ertekin, C., Tinay, I., & Yegen, C. (2014). Rektal kanser ameliyatı sonrasında yüksek oranda cinsel işlev bozukluğu. Annals of coloproctology, 30(5), 210.
 • Ertekin, Süleyman Çağlar ve Tolga Özmen. “İnce bağırsağın primer kist hidatiği: Nadir bir olgu sunumu ve kısa bir literatür taraması.” Cureus 8.7 (2016).
 • Ertekin, S. C., Attaallah, W., & Ergelen, R. (2019). Uyluğun Lateral Tarafında Derin Yumuşak Doku Enfeksiyonu ile Başvuran Bir Perianal Fistül Olgusu. Türk Kolorektal Hastalıklar Dergisi, 29(1), 54.
 • Daha Az Serozal Dikiş ile Kanaldan Mukozaya Pankreatikojejunostomi: İyi Bilinen Bir Soruna Farklı Bir Yaklaşım İsmail Sert, Değercan Yeşilyurt, Süleyman Çağlar Ertekin, Cem Karaali ve Mustafa Emiroğlu

Önce Sonra

Sertifika

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×