M.D. Eren Ersöz

M. D. Eren ersoz - eren ersoz981 981 - 1

M.D. Eren Ersöz

PLASTIC AND AESTHETIC SURGERY

Doktorumuz Hakkında

Op. Dr. Muhammet Eren Ersöz, 1986 yılında İzmir’de doğdu. Lise eğitimini 2000 – 2004 yıllarında İzmir Konak Anadolu Lisesinde tamamlayan Ersöz, 2005 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimine başladı. 2011 yılında mezun olduktan sonra, 2012 – 2017 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünde ihtisasını aldı. Meslek hayatına 2017 – 2019 yılları arasında Bitlis Devlet Hastanesi ve 2019 – 2022 yılları arasında özel sektörde görev yaparak devam etti. 2022 yılından bugüne kendi muayenehanesinde çalışmalarına devam eden Op. Dr. Muhammet Eren Ersöz, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

Op. Dr. Muhammet Eren Ersöz; Rinoplasti, Otoplasti, Bişektomi, Meme Dikleştirme, Meme Küçültme, Meme İmplantı, Jinekomasti, Vaser Liposuction, Karın Germe, Post Bariatrik Lipoabdominoplasti, Sırt Germe, Kol Germe, Six Pack Ameliyatı, Uyluk Germe, Brezilya Poposu Estetiği ve Annelik Estetiği uygulamalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Departmanı: Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Doğum Tarihi / Doğum Yeri: 18/09/1986- Konak/İZMİR

Uzmanlık Alanları: Rinoplasti, Otoplasti, Bişektomi, Meme Dikleştirme, Meme Küçültme, Meme İmplantları, Jinekomasti, Vaser Liposuction, Karın Germe, Post Bariatrik Lipoabdominoplasti, Sırt Gerdirme, Kol Kaldırma, Six Pack Ameliyatı, Uyluk Kaldırma, Brezilya Poposu Kaldırma, Anne Estetiği

Yabancı Dil: English ( YÖKDİL: 76,25)

Eğitim:

 • İzmir Konak Anatolian High School Lisesi 2000-2004
 • Celal Bayar University Faculty of Medicine 2005-2011
 • Yüzüncü Yıl University Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Departmant 2012-2017

Tecrübeler:

 • Yüzüncü Yıl University Plastic, Reconstructıve  and  Aesthetıc Surgery  Departmant 2012-2017
 • Bitlis State Hospital  2017-2019
 • Private Lokman Hekim Hospital 2019-2020
 • Private Medigüneş Hospital 2020-2022

Kurs-Kongre Katılımları: 

 1. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013, İstanbul
 2. Temel Mikrocerrahi Kursu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mikrocerrahi Araştırma Laboratuvarı, 14-18 Nisan 2014 , İstanbul
 3. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı 4-7 Kasım 2015, Ankara
 4. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı 27-30 Ekim 2016, Antalya
 5. Rinoplasti kursu, Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı 27-30 Ekim 2016, Antalya
 6. İstanbul estetik forumu, Estetik Yüz ve Burun Cerrahisi Derneği Ulusal kongresi, 17-19 Şubat 2017, İstanbul
 7. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı 11-14 Ekim 2017, Antalya
 8. Minimal invaziv girişimler kursu, Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı 11-14 Ekim 2017, Antalya
 9. Teoman Doğan Rinoplasti canlı cerrahi kursu, 27-28 Nisan 2018 , İstanbul
 10. Rinoplasti felsefesi ve canlı cerrahi 2 toplantısı, RhinoAnkara, 27-29 Ekim 2018, Ankara
 11. Preservation Rhinoplasty Kursu, 29 Kasım-1 Aralık 2018, İstanbul

Sunumlar-Yayınlar

 1. Demir CY , Ersoz ME, Erten R,  Kocak OF, Sultanoglu Y,  Basbugan Y (2018) Comparison of Enalapril, Candesartan and Intralesional Triamcinolone in Reducing Hypertrophic Scar Development: An Experimental Study, Aesthetic Plastic Surgery, 42(2), 352-361.
 2. Demir CY , Sultanoglu Y, Kocak OF ,Ersoz ME (2017) İnferior Pedicle Redüction Mammoplasty with  or without Tourniquet:A Comparative  Aesthetic Plastic Surgery, 41 (3), 1024-1030
 3. Demir CY , Kocak OF , Bozan N ,Ersoz ME (2018). Is There a Role for Oxidaative Stress in Temporomandibular Joint Disorders? Journal of Orl and Maxiollofacial Surgery, 76(3),515-520
 4. Demir CY , Ersoz ME (2018). Biochemical changes associated with temporomandibular disorders. Journal of İntertanional Medical Research.
 5. Yüce S, Öksüz M, Ersöz ME, Kahraman A, Işık D, Atik B. Investigation of skin cancer in geriatric age group. Turkısh Journal of Geriatrics 2014; 17(3):228-233
 6. Yüce S, Koçak Ö.F, Sultanoğlu Y, Ersöz ME, Işık D. Nörofibramatozis zemininde gelişen spontan fleksör tendon rüptürü. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2014; 22(2) :78-79
 7. Demir CY , Bozan N ,Kocak OF,Çokluk  E, Sultanoğlu Y ,Ersoz ME (2018). Thioldisulphide homeostasis and oxidative stress in patients with peripheral facial paralysis. Eastern Journal Of Medicine,23(3), 206-212.
 8. Yüce S, Öksüz M, Sultanoğlu Y, Ersoz ME , Özsular Y (2014). Chondroid Syringoma: A case with unusual localization. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 5 (3): 441-443.
 9. Koçak OF, Demir CY, Ersöz ME, Özsular Y, Sultanoğlu Y, Aycan A, Akyol ME (2018). New alternative flap in the closure of meningomyelocele defects Modified S flaps. East J Med 23(4): 302-307.
 10. Yüce S , Öksüz M, Ersöz ME, Kahraman A, Işık D, Atik B (2015). Investigation of Geriatric Age Group Trauma. Van Tıp Dergisi: 22(3): 149-154.
 11. Yüce S , Öksüz M, Ersöz ME,Kocak OF, Kahraman A, Işık D, Atik B (2016). Groin Flap Experience in the Reconstruction of Soft Tissue Defects of the Hand. Turkısh journal of plastıc surgery.24(1),22-26
 12. Yüce S, Öksüz M, Ersoz ME, Sultanoğlu Y , Özsular Y Nazal Glioma Nadir Bir Konjenital Anomali. Yeni Tıp Dergisi 2014 ;31:209-210.
 13. Koçak OF, Öksüz M, Ersoz ME, Yüce S (2016) . Travma Olgusunda Rastlantısal Bulgu Bifid Median Sinir. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2016.
 14. Yüce S, Öksüz M, Ersoz ME, Kahraman A, Işık D, Atik B (2015). Use with Tissue Expander Face, Scalp and Neck Reconstruction. Eur J Gen Med 2015; 12(3):217-221.
 15. Ersöz ME, Özsular Y, Sultanoğlu Y, Demir CY, Koçak OF (2016). Maksiller Sinüs Yerleşimli Bir Yabancı Cisim Balta Parçası. 38. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi ,213. ( Özet Bildiri/Poster).
 16. Özsular Y, Sultanoğlu Y, Ersöz ME ,Demir CY, Koçak OF(2016). İmmunsüprese Yetişkin Bireyde Skalpte Dev Molloskum Kontagiosum. 38. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi ,207-208. ( Özet Bildiri/Poster).
 17. Özsular Y, Ersöz ME ,Sultanoğlu Y, Demir CY, Koçak OF(2016). Ferforje Demir Süsleme Yaralanması İle Elde Oluşan Yabancı Cisim. 38. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi ,282-283. ( Özet Bildiri/Poster).
 18. Koçak OF , Ersöz ME, Demir CY, Sultanoğlu Y, Öksüz M , Yüce S , Özsular Y. GORLİN GOLTZ SYNDROME; A RARE SYNDROME. 9. BAPRAS Congress (Özet Bildiri/Poster).
 19. Koçak OF, Öksüz M, Demir CY, Ersoz ME, Özsular Y, Sultanoğlu Y, Yüce S BİFİD NERVUS MEDIANUS. 9. BAPRAS Congress (Özet Bildiri/Poster).
 20. Koçak OF , Demir CY, Öksüz M, Sultanoğlu Y, Ersöz ME, Özsular Y, Yüce S. PSEUDOSİNDACTYLY AND FLEXİON CONTRACTURE ACCOMPANYİNG EPİDERMOLYSİS BULLOSA A CASE PRESENTATİON. 9. BAPRAS Congress (Özet Bildiri/Poster).
 21. Koçak OF , Sultanoğlu Y , Demir CY, Öksüz, Ersöz ME, Yüce S , Özsular Y. M A PRE- AND POST APPROACH TO IATROGENIC PREANGULUS MANDIBULAR FRACTURE FOLLOWING THIRD MOLAR TOOTH EXTRACTION: A CASE REPORT. 9. BAPRAS Congress (Özet Bildiri/Poster).
 22. Koçak OF , Özsular Y, Yüce S , Demir CY , Sultanoğlu Y, Ersöz ME .APPLICATION OF FULL-THICKNESS SKIN GRAFT TO TOTAL SCALP, FOREHEAD, EYEBROWS AND UPPER EYELIDS AMPUTATION: A CASE REPORT.  BAPRAS Congress (Özet Bildiri/Poster).
 23. Koçak OF , Ersöz ME, Demir CY, Sultanoğlu Y, Öksüz M , Yüce S , Özsular Y .THE BIFID UVULA IN A PATIENT WITH SIMPSON-GOLABI-BEHMEL SYNDROME. 9. BAPRAS Congress (Özet Bildiri/Poster).
 24. Demir CY , Ersoz ME, Erten R,  Kocak OF, Sultanoglu Y, Özsular Y (2017). Tavşan Kulağı Hipertrofik Skar modelinde Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörü, Anjiyotensin Reseptör Blokörü ve Steroid Etkinlikerinin Karşılaştırılması. Türk Plastik, Rekonstrüktif  Ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, 42(2), 352-361. ( Sözlü Bildiri Yarışması Türkiye 3.lüğü).

Öncesi / Sonrası

Sertifikalar

Diğer Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doktorları​

M. D. Eren ersoz - deniz yildirim2 - 2
×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×