Dr. Merve Ozkaya Unsal

Home » Unsere Ärzte » Dr. M.D. Merve Özkaya Ünsal

Dr. Merve Ozkaya Unsal

Plastic and Aesthetic Surgery

KONGRESS-KURSTEILNAHMEN

Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı 29 Ekim-01 Kasım 2014, İstanbul
MCBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uluslarası Lisansüstü Eğitim Kongresi, 12-14 Mayıs 2016, MANİSA
XXVIII. Temel Mikrocerrahi Kursu, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi-İstanbul, 09-13 Ocak 2017, İstanbul
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, 11-14 Ekim 2017, Antalya
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 6 Kasım – 22 Kasım 2017.
Karma Rinoplasti Kursu, İstanbul, 24-25 Kasım 2017
Nazım Çerkeş Burun Estetiği Canlı Cerrahi Kursu, İstanbul, 29 Mart-1Nisan 2018
11. Plastik Cerrahi Asistan Okulu, 31Mart- 7 Nisan 2018
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, 26-30 Ekim 2019, Samsun
7. Uluslarası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 3-4 Eylül 2021.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı, 10-14 Kasım 2021, Antalya

INTERNATIONALE KONGRESSVORTRÄGE

Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Temiz P, Ermertcan AT, Yoleri L; Pigmentiertes atypisches Fibroxanthom der Kopfhaut mit regionaler Lymphknotenmetastasierung fälschlicherweise als malignes Melanom diagnostiziert. 9th. Bapras Kongress 17-20 September 2015, Thelesonika, Griechenland. Poster sunum.
Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Tan A, Ermertcan AT, Yoleri L; Ulcerated Trichoblastoma of the Scalp Misdiagnosed as Basal Cell Carcinoma. 9th. Bapras Kongress 17-20 September 2015, Thelesonika, Griechenland. Poster sunum.
Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Bali UB, Kerem H, Temiz P, Ermertcan AT, Yoleri L; Kıl Folikülü Dış Epiteli Kaynaklı Malign Tümörler: Malign Proliferatif Trişilemmal Tümör ve Trişilemmal Karsinom. 10 Olgunun Tedavi ve Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi Kıl Folikülü Dış Epiteli Malign Tümörleri. MCBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1. Uluslarası Lisansüstü Eğitim Kongresi. Sözel sunum.
Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Bali UB, Yoleri L; Paralitik Göz Kapağı Reanimasyonunda Modifiye Temporal Kas Flebi Kullanımı: 42 Hastada Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. MCBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1. Uluslarası Lisansüstü Eğitim Kongresi. Sözel Sunum.
Özkaya Ünsal, M; Covid-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası Dönemde Plastik Cerrahi Polikliniği Başvurularının Karşılaştırılması. 7.Uluslarası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi. Sözel Sunum.

NATIONALE KONGRESS-PRÄSENTATIONEN

Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Tan A, Ermertcan AT, Yoleri L. Bazal Hücreli Karsinom ile Karışan Skalp Yerleşimli Ülsere Trikoblastik Karsinom. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara. Poster sunum.
Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Temiz P, Ermertcan AT, Yoleri L. Olgu Sunumu: Skalpin Malign Melanom ile Karışan, Rejyonel Lenf Nodu Metastazı Yapmış Atipik Fibroksantom Olgusu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara. Poster sunum.
Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Bali ZU, Kerem H, Temiz P, Ermertcan AT, Yoleri L. Kıl Folikülü Dış Epiteli Kaynaklı Malign Tümörler: Malign Proliferatif Trişilemmal Tümör ve Trişilemmal Karsinom. 9 Olgunun Tedavi ve Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara. Sözel sunum.
Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Bali ZU, Yoleri M. Paralitik Göz Kapağı Reanimasyonunda Modifiye Temporal Kas Flebi Kullanımı: 40 Hastada Tedavi Sonuçlarının Değerlendirmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara. Sözel sunum.
Yaman M, Evrenos MK, Özkaya M, Kerem H, Yoleri L. Nadir Görülen Malign Göz Kapak Tümörü: Sebase Kistadenokarsinom. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, İstanbul, Ekim 29- Kasım1, 2014. Poster sunum.
Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Temiz P, Ermertcan AT, Yoleri L. Olgu Sunumu: Skalpin Malign Melanom ile Karışan, Rejyonel Lenf Nodu Metastazı Yapmış Atipik Fibroksantom Olgusu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara. Poster sunum.
Ünsal MÖ, Evrenos MK, Tuluy , Keçeci Y, Bali U, Temiz P, Yoleri L. Nadir Görülen Deri Eki Tümörü Trikoblastik Karsinom ile 4 Olgu Sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, 11-14 Ekim 2017, Antalya. Sözel sunum
Ünsal MÖ. Covid-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası Dönemde Plastik Cerrahi Polikliniği Başvurularının Karşılaştırılması. 7. Internationaler Hippokrates-Kongress über Medizin und Gesundheitswissenschaften, 3-4 Eylül 2021.
Parspancı A, Bali U, Tuluy Y, Ünsal MÖ, Keçeci Y, Yoleri L. El Defektlerinde Serbest Süperthin Anterolateral Uyluk Flebi Kullanımı ve Klinik Deneyimlerimiz. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı,10-14 Kasım 2021 Antalya, Sözel sunum.
Veröffentlichungen

Evrenos MK, Özkaya M, Yaman M, Yoleri L. İdiyopatik Skrotal Elefantiazis. Turk J Plast Surg 2016; 24(3): 163-5.
Evrenos MK, Özkaya M, Yaman M, Yoleri L. Fallbericht: Gorham-Stoute-Syndrom mit Beteiligung des größten Teils des Unterkiefers und eines Teils des Oberkiefers, des Schläfenbeins und des Jochbeins. J Maxillofac Oral Surg. 2016 Jul;15(Suppl 2):335-8.
Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Bali ZU, Kerem H, Temiz P, Ermertcan AT, Yoleri L. Kıl Folikülü Dış Epiteli Kaynaklı Malign Tümörler: Malign Proliferatif Trişilemmal Tümör ve Trişilemmal Karsinom. 10 Olgunun Tedavi ve Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi Kıl Folikülü Dış Epiteli Malign Tümörleri. CBU-SBED, 2016, 3(2):334-335
Evrenos MK, Ünsal MÖ, Kececi Y. Kutane Mukormykose bei immungeschwächten Patienten aufgrund von Kortikosteroideinnahme. Turk J Plast Surg 2018;26:185-6.
Evrenos MK, Ünsal MÖ. Behandlung von kutaner Mukormykose bei Patienten mit Kortikosteroidbehandlung nach Trauma. Selcuk Med J 2019;35(2):113-9

Before After

Certificate

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×