Översikt över förfaranden

Förfarande

Fettsugning är ett kirurgiskt ingrepp som utförs för att omforma kroppen genom att avlägsna fett från specifika områden som mage, midja, rygg, lår, armar eller dubbelhaka.

Operationens längd

2-3 timmar

Sjukhusvistelse

1 natt

Anestesi

Allmän anestesi

Få en kostnadsfri konsultation

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Fettsugning Turkiet

En fettsugning är ett kirurgiskt ingrepp som syftar till att minska kroppsfett genom att rikta in sig på specifika områden för borttagning. Det anses inte vara en viktminskningsmetod utan snarare en form av plastikkirurgi som syftar till att avlägsna fett som deponerats i vissa områden som är svåra att eliminera med motion och diet. Denna fettoperation riktar in sig på det fett som lagras i buken, låren, höfterna, armarna eller hakan för att förbättra formen och proportionerna på det aktuella fettavlägsnande området. Fettborttagning, även kallad kosmetisk fettborttagning, hjälper patienter att uppnå önskad kroppsform och kontur.

Fettsugning bör inte ses som den primära metoden för viktminskning, eftersom en hälsosam och balanserad kost är avgörande för en långsiktig viktkontroll. Innan de genomgår fettsugning i Turkiet bör patienter rådgöra med en expert på fettborttagningsförfaranden för att avgöra om detta är det mest lämpliga valet för dem.

Fettsugning Snabbtitt

Overview of key aspects related to Vaser Liposuction
ProcedureIs the breakdown of fat tissue using high frequency sound waves before fat removal using vacuum in conventional liposuction.
DurationBetween 1 to 2 hours.
StayOne night at the hospital, followed by six nights at a hotel.
AnesthesiaGeneral anesthesia
RecoveryIt only takes four to seven days .You will be dressed in a corset in the surgery. After the operation, you must wear your corset for the first 4-6 weeks for 24 hours.
What to BringComfortable dresses and loose trousers .It should be loose and not restrictive
Side Effectscchymosis, edema, seroma, infection, and hematoma
ComplicationsSkin necrosis(Extremely rare),Numbness,Nerve damage
ExerciseAfter the operation heavy exercises are strictly forbidden for 1 month. (sexual intercourse, gym, carrying heavy things, lifting, reaching)
But also after the operation we recommend walking as a cardio exercise.
Scarsminimal, ranging from 3-6mm generally.Scarring is typically minimal
PainUsually mild but subjective to the individual. about 3-4 days.
ResultsResults can be seen fully after 2 to 3 months once the swollen subsides

Fettsugning & Fettsugningsklinik

När det gäller internationell hälsoturism är Turkiet allmänt erkänt som det främsta resmålet för internationell hälsoturism. Turkiet har ett konkurrenskraftigt hälso- och sjukvårdssystem utrustat med den senaste tekniken som erbjuds av experthänder. Alla dessa faktorer i kombination med förmånliga priser på grund av de låga valutakurserna fortsätter att locka många patienter från världens alla hörn. Den höga efterfrågan från internationella patienter säkerställer att de tjänster som tillhandahålls av hälsoturismföretag, vårdinrättningar och medicinsk personal ständigt håller högsta klass.
Patienter som letar efter en fettsugningsklinik kommer att upptäcka att Turkiet-paketavtal är ett av de bästa alternativen, eftersom de ger utmärkta hälsovårdstjänster tillsammans med rimliga priser. Clinic Mono, som en expertbyrå för hälsoturism som specialiserat sig på patientnöjdhet, är dedikerad till att ge dig den hälsoturismupplevelse du drömde om genom att matcha dig med den bästa fettsugningskliniken i Turkiet som passar din budget. Förutom din behandling på fettsugningscentret får du personlig hjälp dygnet runt under hela processen av Clinic Monos personal, som ser till att alla dina behov när det gäller din upplevelse i Turkiet uppfylls noggrant.

Samråd

För att få bästa möjliga resultat av din fettsugning är en noggrann konsultation helt avgörande. Det är det enda sättet att avgöra om du är en lämplig kandidat för denna operation och att minimera riskerna och biverkningarna. Under konsultationen kommer kirurgen att ta hänsyn till din sjukdomshistoria och ditt nuvarande medicinska tillstånd samt dina behov och önskemål för att avgöra om du är lämplig.

Kirurgi

Fettsugningsoperationen utförs vanligtvis under narkos för patientens bekvämlighet. Först görs små snitt i operationsområdet, genom vilka medicin injiceras för att smälta det överflödiga fett som lagrats i området. Fettet sugs sedan ut från kroppen i flytande form genom tunna rör innan snitten försluts.

Återhämtning, eftervård och resultat

Under återhämtningsprocessen upplever patienterna vanligtvis blåmärken och svullnad i operationsområdet, vilket kan pågå i upp till 6 månader. Vi rekommenderar att du bär ett specialplagg under denna period för att minska svullnad och obehag. De flesta patienter återgår till sitt dagliga liv inom en vecka. Överdrivna rörelser eller lyft av tunga föremål måste dock undvikas under ett par veckor.

Resplan för fettsugning i Turkiet & Resa med fettsugning

När du anländer till flygplatsen kommer Clinic Monos personal att välkomna dig varmt när du påbörjar din fettsugningsresa. Efter din ankomst transporteras du till vårdinrättningen för undersökningar enligt operationsplanen. Under hela din vistelse i Turkiet kommer din personliga assistans att finnas till ditt förfogande dygnet runt för att säkerställa en bekväm vistelse före och efter din operation. Du kommer att erbjudas transport, boende och noggrant planerade turistaktiviteter mellan dina läkarbesök på anläggningen. Efter operationen kommer du att övervakas noga och tas väl om hand under den första läkningsperioden, där det är viktigt att du noggrant följer din läkares instruktioner för eftervård. När läkningsprocessen närmar sig sitt slut kommer vi på ett professionellt sätt att skiljas från dig och följa med dig till flygplatsen för att önska dig en säker resa hem.

Olika typer av fettsugningstekniker och operationstyper

Ett av de mest undersökta ämnena när det gäller fettsugning eller fettreducerande kirurgi är olika typer av fettborttagningsprocedurer, deras skillnader, fördelar och eventuella risker. Precis som med alla andra medicinska ingrepp inom fettreducerande kirurgi är det viktigt att fatta ett välgrundat beslut om att genomgå en sådan operation och ha realistiska förväntningar. När det gäller valet av användningsområde för kirurgisk fettavskiljning tenderar patienterna att utvidga fettavskiljningskirurgin till flera områden på kroppen i hopp om att uppnå en drastisk förändring av sitt utseende. Fettsugningskirurgi anses dock inte vara en viktminskningsoperation, och som namnet antyder är det en medicinsk operation för att suga bort fett som har sina begränsningar. För att få det bästa fettborttagningsförfarandet kan du i din konsultation ställa frågor om vilken typ av kroppsskulptering i Turkiet operationer och de olika tekniker som används vid fettborttagningskirurgi. Du kan få information om huruvida ditt ärende är berättigat till fettsugning av buken, magen eller magen, fettsugning av insidan av låret, fettsugning av halsen, fettsugning av armen, fettsugning av benen, fettsugning av vaderna, fettsugning av fotlederna, fettsugning av vaderna eller knäna, fettsugning av låren, fettsugning av ansiktet eller fettsugning av hela kroppen. I samma session kan du också informeras om fettsugningspriser och återhämtningsprocessen för fettsugning, liksom många eftertraktade metoder som 360 lipo, 3D lipo, mini lipo, smart lipo i Turkiet, full kroppslipo i Turkiet eller liposkulptur i Turkiet (som behandlar specifika områden i kroppen för att skapa en formligare och mer skulpterad kroppsform).
Här är de viktigaste teknikerna som används vid fettsugningskirurgi:
Vibrationsförstärkning av ljudenergi vid resonans (VASER)
Tumescent fettsugning
Ultraljudsassisterad fettsugning (UAL)
Kraftassisterad fettsugning (PAL)
Laserassisterad fettsugning (LAL)
Sugassisterad fettsugning (SAL)

Vibrationsförstärkning av ljudenergi vid resonans (VASER)

Vaser liposuction-tekniken, även kallad Vaser Hi-Def Liposuction, använder ultraljudsteknik för att smälta fettceller. Jämfört med traditionell fettsugning är den mer exakt när det gäller att komma åt lagrat fett som är tätt och fiberrikt. Det minskar också skadorna på omgivande vävnader och nerver nära operationsområdet, vilket resulterar i mindre svullnad och blåmärken och en snabbare återhämtningsperiod efter operationen.

Tumescent fettsugning

Tumescent fettsugning är en allmänt använd fettsugningsteknik som utvecklades på 1980-talet. Den är känd för sin effektivitet och sina låga risker. Det innebär att en speciallösning injiceras i det område där fettet ska avlägsnas. När fettet senare blir flytande sugs det ut ur kroppen genom tunna rör.

Ultraljudsassisterad fettsugning (UAL)

Denna fettsugningsteknik innebär också att ultraljudsteknik används, precis som vid Vaser-fettsugning. Fettet kondenseras genom ultraljudsvibrationer och sugs sedan ut ur kroppen genom små snitt. Den här tekniken kan dock generera värme under ingreppet, vilket medför risk för brännskador, vilket inte är fallet med nyare metoder som Vaser-fettsugning.

Kraftassisterad fettsugning (PAL)

Den kraftassisterade fettsugningstekniken innebär att man använder en speciell slang som vibrerar snabbt, vilket gör att fettcellerna lätt går sönder och ger kirurgen större precision och enkelhet. Avlägsnande av överflödig hud i Turkiet resulterar i kortare procedurtider, mindre blodförlust och mer exakta resultat. Det är mest föredraget för de delar av kroppen som är särskilt motståndskraftiga mot kost och motion när det gäller fettförlust, t.ex. buken, låren och skinkorna.

Laserassisterad fettsugning (LAL)

Laserassisterad fettsugning, även känd som laserfettsugning, är en teknik som kombinerar fettsugning med laserteknik för att bryta ner fettceller för en enkel fettlösande operation. Det stimulerar också kollagenproduktionen, vilket ger en stramare hud och korrigerar hudens struktur. Det används ofta i områden av kroppen som är benägna att hänga, till exempel fettsugning av magen, fettsugning av bukfett eller fettsugning av armarna. I likhet med ultraljudsassisterad fettsugning finns det risk för värmeutveckling i operationsområdet, vilket kan orsaka termiska brännskador i kroppen.

Sugassisterad fettsugning (SAL)

Sugassisterad fettsugning har varit den traditionella och vanligaste tekniken vid fettsugningsoperationer sedan 1970-talet. Det innebär att en tunn slang placeras genom små snitt i fettavlägsnandeområdet. Med hjälp av kirurgens fram- och återgående rörelser rör sig kroppsfettet genom röret som är anslutet till en suganordning.

Återhämtning efter fettsugning

Hur lång och bekväm återhämtningstiden blir vid fettsugning beror till stor del på operationens typ och omfattning. Blåmärken, svullnad och mindre ärr efter fettsugning i operationsområdet är dock oundvikliga och kan kvarstå i upp till 6 månader. Som framgår av fettsugningsfrekvensen ägnar Clinic Mono särskild uppmärksamhet åt eftervårdsprocessen för att maximera förebyggandet av risker och biverkningar vid fettsugning. Du kommer att få detaljerade instruktioner och receptbelagda mediciner som hjälper dig genom varje steg i processen. Patienter frågar ofta: “Hur lång tid tar 3D lipo?”, särskilt på grund av den kortare återhämtningstiden. För att få ut mesta möjliga av din fettsugning är en balanserad kost- och motionsrutin av stor betydelse för att uppnå ett långvarigt resultat.

Bästa fettsugningskirurgerna i Turkiet

När man överväger beslutet att genomgå en fettsugning är det viktigt att välja den skickligaste kirurgen inom området. Eftersom operationen innebär infektions- och anestesirisker bör den utföras av topprankade fettsugningskirurger på medicinska anläggningar med hög standard. Genom att arbeta med Clinic Mono kan patienterna känna sig trygga med att de inte behöver oroa sig för att välja den bästa fettborttagningskirurgen i Turkiet eller de bästa BBL-kirurgerna i Turkiet. Detta beror på att Clinic Monos partnerläkare är bland de mest erfarna och skickliga inom området och prioriterar att uppfylla sina patienters behov och förväntningar. Fettsugningsläkarens öppna kommunikation gör det möjligt för patienterna att få ett medicinskt ingrepp utan tveksamheter eller frågetecken när det gäller operationen och de postoperativa processerna.

Fettsugningskostnad | Turkiet Fettsugningspaket

Frågan “Hur mycket kostar fettsugning i Turkiet?” ställs ofta av internationella patienter som söker efter fettsugningskostnader, fettsugningskostnader och den genomsnittliga kostnaden för fettsugning i Turkiet.Fettsugningspriser i Turkiet påverkas främst av kirurgernas erfarenhet och kvaliteten på medicinska anläggningar. Patienter från hela världen väljer turkiska fettsugningspaket för sina utmärkta sjukvårdstjänster i kombination med turistattraktioner. Patienter med en budget föredrar särskilt dessa fettsugningspaket i Turkiet för prisvärd kroppsskulptering, som inkluderar tilläggstjänster som transport och boende till samma pris. I jämförelse med vissa andra länder erbjuder Turkiet det mest prisvärda priset för behandling av fettminskning för allomfattande paket. Genom att fylla i det kostnadsfria konsultationsformuläret online kan du enkelt jämföra priser för olika typer av ingrepp, t.ex. fettsugning av bukfett, fettsugning av ben eller fettsugning av hela kroppen. Du kan också utforska de tilläggstjänster som vi erbjuder och som kan ingå i ditt paket enligt dina önskemål och behov. Det är ingen överraskning att operationskostnaderna för överskott av hudborttagning i Turkiet är så överkomliga på grund av låga valutakurser.

Varför Turkiet för fettsugning?

Turkiet har ett växande rykte som destination för internationell hälsoturism tack vare sina högkvalitativa medicinska tjänster som tillhandahålls av medicinsk expertpersonal och genom särskilda hälsoturismföretag. Fettförbränningsoperationer i Turkiet är populära bland patienter på grund av de budgetvänliga priserna på fettsugning, som inte bara inkluderar medicinska tjänster utan också personlig transport, boende, personlig assistans dygnet runt och evenemangsorganisation, vilket ger tillgång till Turkiets oändliga turistattraktioner. Clinic Mono erbjuder tjänster som tillhandahålls av erfaren personal och topprankade partnerkirurger som specialiserar sig på fettsugning i Turkiet. Du kan enkelt hitta den bästa fettborttagningskirurgen i Turkiet och de finaste fettsugningsanläggningarna i Istanbul eller Izmir genom att fylla i ett gratis konsultationsformulär.

Fettsugningsoperation İzmir/istanbul

Izmir och Istanbul är två framstående städer i Turkiet, med sin moderna infrastruktur, kulturella bakgrund och turistattraktioner. Patienter från hela världen föredrar dessa två städer för internationell hälsoturism eftersom de erbjuder en kombination av medicinska behandlingar till överkomliga priser. Hälsoturismföretag i båda städerna erbjuder i allmänhet liknande priser för medicinska operationspaket.Istanbul, som är en känd stad, är särskilt populär för ingrepp som fettsugning och fettlösande injektioner.Det är dock viktigt att prioritera säkerheten när du väljer din kirurg för framgångsrika, tillfredsställande och långvariga resultat. Clinic Mono i Izmir samarbetar med erfarna och skickliga kirurger för att ge sina patienter den bästa möjliga upplevelsen av medicinsk kirurgi, allt mot bakgrund av den vackra staden i Egeiska havet.

Resultat av fettsugning i Turkiet: Fettsugning före och efter galleri

Bilder på fettsugning före och efter, särskilt fettsugning av magen, är några av de bilder som patienterna oftast söker efter. Resultatet av fettsugningen blir synligt direkt efter operationen och förbättras ytterligare när kroppen läker. Det skickliga teamet på Clinic Mono prioriterar din säkerhet och säkerställer en smidig återhämtningsprocess med minimalt obehag.
Liposculpture-galleriet visar verkliga framgångshistorier från fettsugning före och efter patienter i Turkiet som har bevittnat anmärkningsvärda förändringar och förbättringar. Några av tecknen på framgång är mjukare kurvor, förbättrade kroppsproportioner och ett stärkt självförtroende som ger glädje. Clinic Mono kan man lita på för den bästa fettsugningsupplevelsen i Turkiet, där dina behov och förväntningar prioriteras.

Recensioner av fettsugning Turkiet

När du läser recensioner av fettsugning i Turkiet hittar du en mängd recensioner av fettsugningspatienter som belyser den exceptionella vård och resultat som patienter får från Clinic Mono. Dessa fettsugning i Turkiet recensioner av Clinic Mono ger opartisk inblick i kompetensen hos de skickliga läkarna, som kombinerar många års erfarenhet med ett uppmärksamt förhållningssätt till sina patienter.
Vittnesmålen om fettsugning belyser de höga standarderna för säkerhet och renlighet i Clinic Monos partneranläggningar. Patienterna uppskattar den noggranna och uppmärksamma servicen, och många hänvisar gärna vidare till bekanta. Clinic Monos samarbetsläkare är betrodda för sin förstående natur och omsorg, och guidar varje patient genom sin fettsugningsresa med professionalism.
Varje fettsugningsgranskning är ett vittnesbörd om de omvälvande upplevelser och framgångsrika resultat som uppnåtts. Direkt feedback från patienterna visar på den exceptionella kvaliteten på Clinic Monos tjänster. Upptäck själv varför så många väljer Turkiet för sina fettsugningsbehov.

Ofta ställda frågor om fettsugning

De flesta kirurger brukar rekommendera att ingreppet utförs på vuxna som är 18 år eller äldre. Denna åldersgräns har införts eftersom kroppen genomgår en ständig utveckling under tonåren och det är viktigt att individen har en jämn kroppsvikt och en tydlig förståelse för ingreppet och dess potentiella resultat. Om du funderar på att göra en fettsugning är det viktigt att du rådgör med en skicklig plastikkirurg som kan bedöma dina unika förutsättningar och ge dig skräddarsydd vägledning och rekommendationer.

Du kan vara en bra kandidat för fettsugning om du uppfyller följande kriterier: stabilt kroppsfett, lokaliserade fettdepåer, god hudelasticitet, allmänt god hälsa och realistiska förväntningar. Alla som funderar på fettsugning bör rådfråga en skicklig plastikkirurg som kan utvärdera deras specifika fall och avgöra om de är en lämplig kandidat för ingreppet.

Fettsugning kan riktas mot olika kroppsdelar där det finns ihållande fettansamlingar. Lår, höfter, skinkor, mage, rygg, armar, haka, hals, flanker och ben kan behandlas med fettsugning. Fett runt sidorna av dessa kroppsdelar kan riktas in för att ge en mer definierad och balanserad form.

Fettsugning är inte en metod för att gå ner i vikt. Istället är det mer av ett kosmetiskt ingrepp för att eliminera envisa fettlager som inte svarar på kost och motion. Syftet med fettsugning är att förbättra kroppsform och proportioner snarare än att orsaka större viktminskning. Ingreppet fungerar bäst för dem som är nära sin målvikt och vill finjustera vissa kroppsdelar. För viktminskning är en balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet mer lämpliga alternativ.

Återhämtningstiden efter fettsugning kan variera beroende på ingreppets omfattning, vilka områden som behandlas och personens allmänna hälsa. Under återhämtningsprocessen brukar patienterna uppleva blåmärken och svullnad i operationsområdet, vilket kan pågå i upp till 6 månader. Det slutliga resultatet kan dröja några månader innan det blir synligt när kroppen läker. De flesta kan återgå till sina vanliga aktiviteter inom några veckor, men tidsplanen kan variera beroende på omfattningen av det ingrepp de genomgått.

Jämfört med vissa andra länder erbjuder Turkiet de mest överkomliga priserna för all-inclusive-paket för fettsugning. Priserna kan variera beroende på vilka områden som ska behandlas, typen av fettsugning, lokalerna och de extra tjänster som ingår.

Resultaten av fettsugning kan vara långvariga och relativt permanenta, så länge patienten håller sin vikt stabil och har en hälsosam livsstil. När fettcellerna väl har avlägsnats från ett visst område återbildas de inte. För att bevara resultatet av fettsugningen bör patienterna följa en näringsrik kost, motionera regelbundet och undvika stora viktförändringar. Genom att följa dessa rutiner kan resultaten hållas stabila på lång sikt.

Fettsugning kan ofta kombineras med andra kosmetiska ingrepp för att uppnå en mer komplett estetisk förbättring. Bröstkirurgi, halslyft eller ansiktslyft och arm- eller lårlyft kombineras vanligtvis med fettsugning. När fettsugning görs i samband med andra kosmetiska ingrepp är det viktigt att konsultera en skicklig plastikkirurg som kan utforma en personlig behandlingsplan för säkra och effektiva resultat. Att kombinera ingrepp kan också leda till en enhetlig återhämtningsperiod, vilket kan vara mer praktiskt för patienten.

Efter fettsugning kan patienterna bibehålla sina resultat och stödja sitt allmänna välbefinnande genom att anta hälsosamma vanor, till exempel genom att följa kirurgens riktlinjer efter operationen, hålla en hälsosam kost, motionera regelbundet, hålla sig hydrerad, hålla en stabil vikt och undvika rökning.

Operationer relaterade till fettsugning

Det finns olika typer av fettsugningsingrepp som kan förbättra olika delar av kroppen. Det kan röra sig om allt från en bukplastik som stramar upp midjan till en näsplastik som förbättrar ansiktets harmoni. Dessa förfaranden är avsedda att ge effektfulla resultat. Ansiktslyft och ögonlocksoperationer fräschar upp ditt utseende, medan dermal fillers är ett icke-kirurgiskt alternativ för att få en ungdomlig hud.
Andra alternativ som kan övervägas är brasiliansk rumplyft eller penisförstoring för förbättrade proportioner, öronplastik för omformning av öronen och Mommy Makeover, som syftar till att förändra din kropp efter graviditeten. Dessutom kan gynekomasti bidra till att ge en mer definierad bröstkorg.

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×