Skip to content

Op. Dr. Çağlar Ertekin

Unvanı, Adı Soyadı:  Uzman Doktor Süleyman Çağlar Ertekin

Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 03.01.1985 /İzmir

E-mail : caglarertekin@gmail.com

Bölümü: Genel Cerrahi

Medeni Durum: Evli

Yabancı Dil: İngilizce , Yökdil Puanı: 91.25

Eğitimi:

  • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi(İngilizce) 2003-2010
  • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Genel Cerrahi Asistanlık Eğitimi 2011-2016

Çalıştığı Kurumlar:

  • İskenderun Bekbele Sağlık Ocağı, 2010
  • İskenderun Kadın Doğum Hastanesi Çocuk Acil, 2010
  • Marmara Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2011-2016
  • Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 2016-2020
  • Bursa Şehir Hastanesi, 2019
  • Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Mart-Ağustos 2020)
  • Özel Egepol ve Egepol Cerrahi Hastanesi 2020-2021

Araştıma ve Yayınlar ESERLER

I. Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. Attaallah, W., Ertekin, S. C., & Yegen, C. (2018). Prospective study of sexual dysfunction after proctectomy for rectal cancer. Asian journal of surgery, 41(5), 454-461.
2. Attaallah, W., Ertekin, C., Tinay, I., & Yegen, C. (2014). High rate of sexual dysfunction following surgery for rectal cancer. Annals of coloproctology, 30(5), 210.

3. Ertekin, Suleyman Caglar, and Tolga Ozmen. “Primary hydatid cyst of the small intestine: A rare case report and brief review of the literature.” Cureus 8.7 (2016).

4. Ertekin, S. Ç., Attaallah, W., & Ergelen, R. (2019). Uyluğun Lateral Tarafında Derin Yumuşak Doku Enfeksiyonu ile Başvuran Bir Perianal Fistül Olgusu. Turkish Journal of Colorectal Disease, 29(1), 54.

5. Duct-to-Mucosa Pancreaticojejunostomy with Less Serosal Stitches: A Different Approach to Well-known Problem Ismail Sert1 , Degercan Yesilyurt2 , Suleyman Caglar Ertekin3 , Cem Karaali2 and Mustafa Emiroglu2

A. Sözlü Bildiriler:

1. REKTUM KANSERİ CERRAHİSİ SONRASINDA CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU GELİŞME ORANI
Wafi Attaallah, Çağlar Ertekin, İlker Tinay, Ümit Uğurlu, Cumhur Yeğen . Marmara Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul 2Marmara Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul,7.CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ 07-09 Kasım 2013 – Ankara Rixos Grand OteL
2. REKTUM KANSERİ HASTALARINDA CERRAHİ ÖNCESİ VE SONRASI CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. PROSPEKTİF ÇALIŞMA.
Wafi Attaallah, Süleyman Çağlar Ertekin, Cumhur Yeğen. Ulusal cerrahi kongresi 2016. Antalya
3. TEK TROKAR KULLANILARAK YAPILAN LAPAROSKOPİK PRİMER UMBİLİKAL FITIK ONARIMI (LAP-DİKİŞ TEKNİĞİ) UYGULANABİLİR BİR YÖNTEM MİDİR?
Süleyman Çağlar Ertekı̇n, Ulusal Fıtık Kongresi 2019. İzmir
4. LAPAROSKOPİK TRANSABDOMİNAL PREPERİTONEAL (TAPP) İNGUİNAL FITIK ONARIMINDA FITIK DEFEKTİ SÜTÜR İLE KAPATILMALI MI?
Süleyman Çağlar Ertekı̇n, Ulusal Fıtık Kongresi 2019. İzmir

5. LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI DARLIKLARIN STENT İLE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ Süleyman Çağlar Ertekin, 15. Ulusal ve 2. Uluslarası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2021, Antalya

6. PEPTİK ÜLSER PERFORASYONUNDA LAPAROSKOPİK VE AÇIK CERRAHİ ONARIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Çağlar Ertekin, İsmail Sert, , 15. Ulusal ve 2. Uluslarası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2021, Antalya

B. Posterler:

1. EFFECT OF PERİTONEAL İRRİGATİON WİTH SERUM CONTAİN ANTİOTİC ON ON SURGİCAL SİTE İNFECTİON İN PATİENTS WİTH ELECTİVE COLORECTAL SURGERY. Elif Özçimen, Ümit Uğurlu, Çağlar Ertekin, Wafi Attaallah, Tolga Özmen, Cumhur Yeğen. 14. National Congress of Colon and Rectal Surgery. Antalya 15-19 may, 2013

2. PROGNOSTİC IMPACT OF THE METASTATİC LYMPH NODE RATİO ON SURVİVAL İN GASTRİC CANCER. Wafi Attaallah, Mirhalig Javadov, Burak Kara, Çağlar Ertekin, Cumhur Yeğen. 19. National Surgical Congress, 16-20 April, 2014.Antalya.

3. LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONUÇLARIMIZ. Orhan BAT, Wafi ATTAALLAH, Şakir KARPUZ, Muhammer ERGENÇ, Çağlar ERTEKİN, Ömer GÜNAL. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2015 Antalya.

4. OSTEOMYELİT İLE BAŞVURAN HASTADA UYLUĞA UZANAN SUPRASFİNKTERİK ATİPİK PERİANAL FİSTÜL VAKASI (BACAK FİSTÜLÜ). Çağlar Ertekin, Wafi Attaallah. Ulusal cerrahi kongresi 2016. Antalya.

5. Ertekin Süleyman Çağlar, KARA YALÇIN BURAK, Coşkun Mumin, UPRAK TEVFİK KIVILCIM, ATALAY VAFİ, Yeğen Şevket Cumhur, “LAPAROSKOPİK TOTAL EKSTRAPERİTONEAL VE AÇIK KASIK FITIĞI ONARIM TEKNİNKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”, 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 2018.

6. Ertekin Süleyman Çağlar, KARA YALÇIN BURAK, Coşkun Mumin, UPRAK TEVFİK KIVILCIM,ATALAY VAFİ, Yeğen Şevket Cumhur, GÜNAL ÖMER, “REKTAL DEV TÜBULOVİLLÖZ ADENOM ZEMİNİNDE MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMUN TRANANAL EKSİZYON”, 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 2018.

7. Ertekin Süleyman Çağlar, KARA YALÇIN BURAK, Coşkun Mumin, UPRAK TEVFİK KIVILCIM,ATALAY VAFİ, Yeğen Şevket Cumhur, GÜNAL ÖMER, “SAĞ İNGUİNAL HERNİYİ TAKLİT EDEN SPERMATİK KORD LİPOSARKOM OLGUSU”, 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 2018.

8. MALİGN MİDE TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN DEV SOLİTER GASTRİK PEUTZ-JEGHERS POLİPİ – NADİR OLGU SUNUMU Süleyman Çağlar Ertekin, Tolga Özmen
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı,İstanbul,20.Ulusal Cerrahi Kongresi 13-17 Nisan 2016, Antalya

9. RETROPERİTONEAL SARKOMLARLA İLGİLİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ
Şafak Coşkun, Tolga Baha Demirbaş, Çağlar Süleyman Ertekin, Cumhur Şevket Yeğen,20.Ulusal Cerrahi Kongresi 13-17 Nisan 2016, Antalya

10. İNCE BAĞIRSAKTA NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU – PRİMER KİST HİDATİK VE LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ
Süleyman Çağlar Ertekin, Tolga Özmen,20.Ulusal Cerrahi Kongresi 13-17 Nisan 2016, Antalya

11. HIGH RATE OF SEXUAL DYSFUNCTION FOLLOWİNG SURGERY FOR RECTAL CANCER
W. Attaallah1, C. Ertekin1, I. Tinay2, C. Yegen1.Tripartite Colorectal Meeting of the American Society of Colon&Rectal Surgeons (ASCRS);From Jun, 30, 2014 to Jul, 3, 2014

II. Katıldığı Kurslar ve Eğitimler:
1.İstanbul Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu, 07-18 Mart 2016
2.Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Kursu, 2017
3.Hemodiyaliz Amaçlı Arteriyovenöz (AVF) Kursu, 2017
4.Stapler Eğitimi ve Kullanımı Kursu, 2013
5. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2014

III. Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:
1. Türk Cerrahi Derneği
2. Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği
3. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği
4. Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği
5. İzmir Tabip Odası
6. International Bariatric Club
7. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
8. International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO)

IV. İlgi Alanları ve Deneyimler:
Laparoskopik obezite, fıtık ve onkolojik cerrahi.
Laparoskopik fıtık cerrahisinde kasık fıtığı için 200 operasyonun üstünde, umbilikal ve insizyonel fıtık cerrahisinde 50’den fazla, laparoskopik obezite ve onkolojik cerrahide 200 vakadan fazla operasyonum ve katılımım vardır.
Endoskopi (Gastroskopi, Kolonoskopi, ERCP, E.Submukozal Diseksiyon uygulayabildiğim işlemler)
Marmara Üniversitesi Asistanlık eğitimim boyunca Karaciğer ve Böbrek Nakil Operasyonlarına asistan olarak katılımım olmuştur.
Dil puanı:
Sağlık bilimleri (İngilizce): YÖKDİL 5 Kasım 2017; 91.25 puan